DELA

Vill du investera i litium är det först intressant att veta lite vad det är för metall och vad som gör den unik. Litium är en silverliknande metall som är lika mjukt som smör men med väldigt hög elektrisk ledningsförmåga. Litium är en så kallad alkalimetall vilket kännetecknas av att metallen är glansig och silverfärgad samt har en hög elektrisk ledningsförmåga. Det som också kännetecknar alkalimetaller är att de har en låg densitet, alltså de är lätta. Litium är så lätt att det till och med flyter i vatten. Det som emellertid skiljer litium från de andra alkalimetallerna är att den är hårdare än de andra, och har den högsta smältpunkten av alla alkalimetaller. Men trots detta är litium en ”känslig” metall som snabbt oxiderar om den inte är i en absolut torr miljö, alltså den är känslig för fukt.

På senare tid har det blivit väldigt populärt att investera i litium och det beror framförallt på elbilarnas framfart i och med Tesla, som är väldigt stora användare av litiumbatterier. Tesla använder sig av litiumbatterier för det är det batteri som har den högsta pris/prestanda. Ett litiumbatteri har en väldigt hög laddningskapacitet och som vi gick igenom ovan så är det en väldig tålig metall i rätt miljö. Tesla försöker få ner kostnaderna för batterier genom att tillverka delar av batteriet själva men själva råvaran litium måste de ändå köpa. Eftersom Teslas framgång har ökat efterfrågan på litium i hela världen har det blivit huggsexa om litium, vilket har gjort att det har spridits rykten om att Tesla till och med har investerat i Chilenska SQM som är världens största leverantör av litium för att stå först i kö för leveranserna av litium.
Litium är även en populär energikälla för andra tekniska produkter som behöver mycket energi, så som vissa mobiltelefoner

Litium går att använda till mer än till huvudanvändningsområdet batterier, till exempel vätebomber, vissa mediciner, legeringar och vid tvåltillverkning.

De länder som har de största fyndigheterna i världen av litium är Australien tätt följt av Chile. På tredje och fjärde plats hittar vi Argentina och Kina. Dessa fyra länder står för 95% av världens reserver av litium. Sverige har viss prospektering av litium skett men ingen är utvunnen. Finland har faktiskt Europas största förekomst av litium kring mitten av deras västkust.
Litium är inte speciellt dyrt att utvinna då den ofta finns koncentrerad på bergsplatåer på hög höjd. I dagsläget är inte priset tillräckligt högt på litium för att utvinna det genom malmbrytning men litium finns och går även att utvinna genom malmbrytning om priset blir tillräckligt högt för att få ekonomi i det.

Priset på litium drivs främst av efterfrågan på litiumbatterier men några effekter som påverkar priset är:

  • Efterfrågan från elbilar som kräver stora batterier av litium
  • Efterfrågan från utvecklade ekonomier på avancerade och energikrävande teknisk utrustning så som smartphones
  • Nya tekniker för batterier där litium-halten i batterier ändras
  • Nya fyndigheter av litium
  • Nya tekniker för att utvinna och återvinna litium

Vill du investera i litium finns det många olika tillvägagångssätt att göra det, du kan köpa metallen direkt, via en CFD eller börshandlad fond eller så kan du investera i ett bolag som utvinner litium eller som tillverkar utrustning eller kemikalier för att utvinna litium.
Som vi berörde ovan finns det många anledningar och möjligheter till att investera i litium och hur du skall positionera dig beror helt på din tidshorisont och vy på priset i framtiden. Vill du investera i litium eller vill du spekulera i litium för en kortare prisuppgång eller nedgång?
Låt oss säga att du tror att elbilar är här för att stanna och att efterfrågan på dom stadigt kommer att öka är det en bra tanke att investera i litium. När en sådan trend väl får fäste brukar den hålla i sig i ett tag och vill du då försöka rida den trenden är det viktigt att hitta en produkt som inte har speciellt höga avgifter över tid och som du tror följer priset på litium. Låt oss säga att du investerar i ett bolag som utvinner litium eller som tillverkar en komponent som behövs vid produktionen eller utvinningen av litium så är du utsatt för annan risk än bara prisrisken på litium. När du investerar i ett bolag så kan andra saker än priset på litium påverka utvecklingen på aktien. Till exempel kan de ha en bättre/sämre teknik än andra, en kritisk maskin kan krångla och vara dyr att ersätta. Allt detta ställer högre krav på dig som investerare än om du bara investerar ”rent” i litium. Belöningen å andra sidan kan också bli högre om du får rätt i din åsikt. Visar det sig att företaget precis som du trott i din analys är bättre och mer effektiv på att utvinna eller framställa litium kommer du tjäna pengar på både uppgången i litium och de ökade vinsterna för företaget.
Ett annat tema för att investera i litium med en negativ vinkel är att du tror att tekniken för batterier kommer att förbättras, att man minskar halten litium i batterier eller att man kommer på andra tekniker för att bygga än bättre batterier än just av litium. Då kommer litium med största sannolikhet gå ner i pris. För att investera i litium på det viset, alltså du blankar litium kan du göra genom att blanka ett bolag som är exponerat mot tillverkningen av metallen men då gäller samma risker som ovan exempel, eller så kan du blanka litium. Blanka litium brukar vara lättast hos en CFD-leverantör men vissa ”bear” produkter finns också så som börshandlade fonder.

Vill du spekulera i litium är det de kortare cyklerna och effekterna du måste leta efter. Låt oss säga att priset på litium stigit kraftigt inför en lansering av Teslas Model 3 och du tror att det är överdrivet då skulle du kunna tjäna pengar på att blanka litium kring deras lanseringsdatum. Det skulle kunna vara så att du tror motsatsen, att Teslas orders kommer vara högre än folk väntar sig och därför vill du spekulera i litium på kort sikt och köper litium kring lanseringsdatumet för en ny modell.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here