DELA

De flesta tror att det är svårt, krångligt och komplicerat att investera i råvaror, det är inte enkelt men det är sannolikt lättare än du tror och fördelarna kan vara många, nedan kommer vi gå igenom i huvudsak vad man skall tänka på vid investeringar i råvaror men också hur man skall gå till väga samt förklara de bra egenskaper som råvaror kan bidra med i en investeringsportfölj eller varför det är intressant ur ett trading-perspektiv.

  1. Låg korrelation mot börsen, ofta rör sig börsen och råvaror åt olika håll
  2. Skydd mot inflation, råvaror tenderar till att gå som bäst när inflationen är som högst

När det kommer till råvaror är det sällan aktuellt att köpa den fysiska råvaran förutom kanske vissa ädelmetaller såsom guld och silver. Att exempelvis förvara råolja hemma är varken en trevlig upplevelse eller ekonomiskt försvarbart eftersom det är så skrymmande och illaluktande men också dyrt då transport och förvaring kostar pengar och är en helt onödig kostnad om du inte tänkt att använda dig av råvaran. Därför är det smidigaste sättet att investera i råvaror via olika kontrakt eller börshandlade fonder.

Råvaror rör sig inte som aktier och kan i många fall gå upp när börsen går ner och kan vara ett bra tillskott i ett stabilt sparande eller ett sätt att minska risken i ett innehav som är beroende av en råvara genom att ta en lång eller kort position i just den råvaran.

Är du en affärsinnehavare som är beroende av en råvara, kanske en guldsmed som skall lämna ett pris på en stor order som skall levereras i framtiden och varken har pengar eller lust att köpa guldet idag kan man kapitalt effektivt låsa in sitt guldpris för framtiden.

Hur skall man tänka när man investerar i råvaror och vad är drivkrafterna bakom rörelserna?

Råvaror är en populär investeringsform eftersom priset tenderar till att vara relativt okorrelerat med börsen och andra investeringar. Först, vad betyder okorrelerat? Kort betyder det att sambandet mellan råvarors pris och aktiemarknadens pris är svagt. En annan aspekt som flera investerare uppskattar med råvaror är att i många fall är simplare mekanik bakom råvarors prisrörelser, liksom priset på aktier styrs priset på en råvara av utbud och efterfrågan men vad som driver utbud och efterfrågan tenderar till att vara lättare att förstå i råvaror än i aktier. Tar vi vete som exempel så är det självklart att om det blir torka eller översvämning minskar utbudet och minskar utbudet tenderar priset också att gå upp, allt annat lika.

Kollar man runt på nätet och läser engelska artiklar ser du ofta ordet ”commodity” och det betyder ”vara” eller ”nyttighet” på engelska och används liksom ordet ”råvara” som ett samlingsbegrepp. Råvara är som namnet på svenska gör ganska klart, något som är ”rått” och är därför en insatsvara som oftast förädlas och utvinns ur naturen.

Råvaror delas också ofta in i mjuka och hårda råvaror (soft commodities och hard commodities) och har sitt ursprung i att mjuka råvaror odlas och hårda råvaror utvinns, till exempel i en gruva. Mjuka råvaror har också oftast en bortre hållbarhetsgräns vilket hårda råvaror inte har, tänk majs som kan ruttna och järnmalm som kan ligga hur länge som helst.

Mjuka råvaror tenderar till att vara mer volatila, alltså priset varierar mer än för hårda råvaror detta för att mjuka råvaror lättar utsätts för extern påverkan såsom misskörd, översvämning, frost eller något liknande. Gruvdrift som exempel är mindre beroende av väder och vind. Eftersom priset på en råvara bestäms av utbud och efterfrågan blir därför priset på en mjuk råvara mer slagigt eller volatilt eftersom utbudet är mindre säkert än för en hård råvara då utbudet kan öka eller minska kraftigt på grund av väder och vind. Väder och vind är också väldigt säsongsberoende och därför kan priserna på råvaror också vara det.

Hur investera eller spekulera i råvaror som privatperson?

Om du som privatperson vänder dig till en börs där du kan handla med råvaror är oftast minsta möjliga storlek på en position alldeles för hög och inte uppnåelig för gemene man varför privatpersoner oftast söker sig till andra möjligheter som ETF:er och CFD:er. ETF:er är en börshandlad fond och kan innehålla en eller flera råvaror, CFD:er är som att investera i den ”riktiga” råvarumarknaden men du behöver oftast bara avsätta så lite som 1000kr för att kunna börja handla.

Vad driver råvarupriser?

Som vi redan har berört så drivs priserna på råvaror av utbud och efterfrågan, är det många som vill ha en råvara ökar efterfrågan och priset går upp, ökar utbudet måste oftast säljarna gå ner i pris för att bli av med sina råvaror och priset går ner. Allt annat lika betyder det att:

  • Utbudet ökar = priset går ner på råvaran
  • Utbudet minskar = priset går upp på råvaran
  • Efterfrågan ökar = priset går upp på råvaran
  • Efterfrågan minskar = priset på råvaran går ner

Vad driver utbud och efterfrågan på råvaror?

Ekonomiska och politiska händelser

Det finns många olika ekonomiska och politiska händelser som kan påverka efterfrågan och därför också priset på en råvara, nedan listas några exempel och tankarna bakom.

Hårda råvaror är ofta en väldigt viktig insatsvara vid exempelvis vägbyggen och stora infrastruktursatsningar. När Donald Trump vann valet i USA och tillträdde som president 2017 lovade han att utöka satsningarna och investeringar i infrastruktur och inte minst löftet om att bygga muren mot Mexiko. Vid stora infrastruktursatsningar krävs det stora mängder insatsvaror och därför ökade efterfrågan mer än den normalt därför kunde vi se att flera råvaror ökade i pris just vid och efter Donald Trumps vinst.

När ekonomin går starkt tenderar också vissa råvaror gå upp i pris, logiken bakom detta är att när ekonomin expanderar så ökar också efterfrågan på produkter och råvaror eller insatsvaror som dom ofta också kallas då de är en förutsättning för att kunna producera varor.

Inflation

Politiker och centralbanker kan påverka inflationen och råvaror anses vara ett bra skydd mot inflation. Ett bra exempel är guld, som tenderar till att påverka positivt av högre inflation och tvärt om när inflationen går ner. Logiken bakom detta är att man kan ”räkna ut” hur mycket guld det finns i världen, vad som är utvunnet redan och vad som är kvar under marken. Därför har man ofta samma argument om guld som man gör om landyta ”det tillverkas inte mer av det”.

Inflation i sin tur innebär att centralbanker trycker mer pengar men eftersom dom inte kan påverka mängden guld i världen kommer mängden guld vara konstant när mängden pengar ökar därför ökar priset också på guld.

Väder:

Som vi tidigare berört så kan utbudet på mjuka råvaror påverkas lättare av yttre faktorer än hårda råvaror. Det finns många olika möjligheter till utbudspåverkan på mjuka råvaror men nedan kommer ni se några exempel.

Säsong påverkar priset på många råvaror, att odla och skörda vete på vintern är inte möjligt och därför kan priset variera över säsong och inför säsonger. Är förutsättningarna för säsongen bra eller dåliga och kommer det påverka sannolikheten för en god skörd? Kommer våren sent och tjälen inte går ur marken tillräckligt tidigt kommer det försena sådden av exempelvis vete och det kan påverka hur lång tid vetet har på sig att växa och minska eller öka skördens mängd.

Mycket regn kan påverka en skörd till det positiva då vatten och regn är något som är positivt för växter men när det regnar för mycket kan det påverka kvaliteten på en råvara till det negativa, exempelvis genom röta eller att regnmolnen täcker solen. Malt som är en viktig insatsvara till att brygga öl påverkas negativt av för mycket regn eller för lite sol eftersom mindre solljus minskar mängden kolhydrater i malten som är en förutsättning för att det skall kunna bli alkohol i öl.

Apelsiner och apelsinjuice är en råvara som går att handla. Apelsiner i sin tur är känsliga för frost och låga temperaturer på platser där man odlar mycket apelsiner kan påverka priset på apelsinjuice då sannolikheten för misskörd ökar då.

Amerikanska dollarn

Eftersom råvaror oftast prissätts i USD påverkar det också indirekt efterfrågan på en råvaror. Är USD svag under en period så blir råvaran billigare för köpare i andra valutor, allt annat lika och billigare inköp tenderar att öka efterfrågan.

Nya utbudskällor

Nya eller förändrade utbudskällor kan få en effekt på priset på en råvara och det gäller framförallt hårda råvaror. Hur skall man tänka kring detta? Hårda råvaror prissätts med tanken att vi vet hur mycket råvara det finns utvunnet och vad som finns outvunnet. Exempelvis så har forskare räknat ut hur mycket guld man tror det finns under mark och vad som redan är utvunnet är redan känt. Och som vi tidigare har gått igenom så prissätts råvaror genom utbud och efterfrågan, så i fallet av guld så ”vet” man redan utbudet, alltså allt guld som finns utvunnet och outvunnet. Skulle det vara så att någon hittar en totalt okänd gruva med guld och är tillräckligt stor för att göra en påverkan på utbudet kommer detta med stor sannolikhet påverka priset på guld till det negativa, eftersom ökat utbud, allt annat lika minskar priset på en råvara.

Man kan också slarvigt säga att det kan komma nya utbudskällor för mjuka råvaror. Som vi har berört så finns det en logik till att mjuka råvaror svänger mer i pris än de hårda och ett ökat pris kan dra till sig fler producenter. Skjuter priset i höjden på en mjuk råvara kan fler och fler bönder inför nästa säsong välja att odla mer av den råvaran och då påverkas utbudet och kanske också priset nästa år.

Ytterligare läsning

Metaller
Energi
Spannmål
Boskap

DELA
Föregående artikelSpara i råvaror

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here