Hem Energi Investera i Olja

Investera i Olja

728
0
DELA

Nedan kommer vi gå igenom de grundläggande tankarna och aspekterna med att investera i olja, att skillnaden mellan WTI och Crude-olja är väldigt liten men att WTI kan vara lite mindre politiskt utsatt. Att investera i olja genom att köpa oljebolag innebär en högre risk och mer saker att tänka på men också möjligheter till högre vinst. Att direkt Investera i olja som råvara innebär att det är lite färre saker man måste tänka på och att prisvariationerna kan vara lägre, mest kapitaleffektivt gör man detta genom att köpa så kallade CFD.er.

Olja är en av världens viktigaste råvaror och används till mycket mer än bara drivmedel i form av bensin och diesel. Visste du tillexempel att man gör gödsel, smink och tandkräm av råolja? Ingen använder råolja som det är utan det måste förädlas, den vanligaste förädlingen är till ett drivmedel men en biprodukt vid raffineringen är svavel som används till gödsel. Råolja är även en väldigt viktig ingrediens i tillverkningen av asfalt, plaster, däck och olika smörjmedel.

Tro det eller ej men det handlas faktiskt ett hundratal olika oljor på världens börser men dom du oftast hör talas om och som är de vanligaste att handla och investera i är WTI och Brent vad är då skillnaden mellan dessa två och har det någon betydelse?

Vad är skillnad mellan nordsjöolja, wti och crude?

WTI står för West Texas Intermediate
Brent, kallas också för Nordsjöolja och Crude.

Den stora skillnaden mellan de två är var de utvinns, WTI utvinns primärt från oljefält i USA på torra land och Brent/Crude utvinns i Nordsjön och mellanöstern. Vanligast är att använda Brent som benchmark men i USA tenderar man att använda WTI.

Skillnaden mellan de två i kvalitet är väldigt liten och båda anses vara ”söta” och ”lätta” men WTI är lite sötare och lättare än Nordsjöolja. Söthet är benämningen på svavelhalten i oljan och lättheten är en benämning på densiteten på oljan, alltså hur lätt eller trögflytande den är. Eftersom båda är söta och lätta är de idealiska för att göra bensin och diesel av.

Historiskt sett har WTI varit dyrare då den har varit lite lättare och sötare än Nordsjöolja men under senaste åren har så inte varit fallet, detta bland annat på grund av krisen i Libyen har minskat utbudet i Europa vilket fått priset på Nordsjöolja att gå upp men också att ny teknik har gjort det lättare och billigare att utvinna olja i USA. Alltså påverkar också närheten mellan stället oljan utvinns och förädlas priset eftersom transport av olja är både riskfylld och kostsam. Som ni ser finns det många saker att tänka på när man investerar i olja nedan kommer vi gå igenom vissa aspekter mer i detalj.

Vad driver priset på olja?

Vill du investera i olja bör du ha koll på vad som driver priset på olja, det är ju det du har tänkt att försöka tjäna pengar på. Nedan går vi igenom några saker som påverkar priset på olja och vad man bör ha en uppfattning och åsikt om när man investerar i olja.

Politisk oro tenderar till att påverka priset på olja, något som vi snabbt berörde i stycket ovan. Det är allmänt vedertaget att ”krig har startats på grund av olja” och är något som tenderar till att påverka utbudet av olja. Vid krig i länder eller områden som utvinner mycket olja påverkas möjligheten till utvinning om det sker strider eller andra oroligheter vilket leder till ett lägre utbud av olja och därför också ett högre pris. Därför tenderar oljepriset att påverkas om oroligheter ökar eller minskar i ett område där det utvinns olja eller om ”tonen höjs” mellan två länder i ett oljeutvinnande område.

I modern tid så har det varit betydligt mindre oroligheter i USA än det har varit i områden där Crude olja utvinns vilket har gjort att priserna på WTI har varit mer stabilt än Crude-olja. Priserna på olja tenderar till att samverka eller korrelera, som det också kallas. Eftersom transport är både dyrt och riskfyllt kan priserna spreta isär mer än normalt under oroliga tider i ett område där olja utvinns.

Nya fyndigheter, alla vet att oljan en dag kommer ta slut eftersom det inte skapas någon ny olja, eller i alla fall inte i den takten som vi konsumerar den. Forskare har gjort en bedömning av hur mycket olja som finns kvar under marken och det anser man vara ”givet” i ekvationen av pris och utbud vilket gör att hittar man nya fyndigheter ökar det utbudet och därför också priset till det lägre, allt annat lika.

Nya tekniker, tar vi USA som exempel utvinns mycket olja på land, en hel del olja finns inte i ”hålor med ren olja” utan är uppblandat med sand eller sten, är andelen sten/sand för hög anser man det vara omöjligt eller för dyrt att utvinna den oljan. Stiger priset på olja kan vissa tycka det är värt att utvinna oljan eftersom de då kan göra en vinst eller att någon kommer på en teknik där man lättare eller billigare kan sortera bort sanden/stenen. Den sista tidens utveckling av utvinning av shiffer-olja är ett sådant exempel.

OPEC, är en förkortning och står för Organization of the Petroleum Exporting Countries och är en organisation eller kartell som representerar 14 stycken oljeproducerande länder främst i mellanöstern. Organisationen består av oljeministrarna i varje land och har till uppgift att samordna och förena medlemsländernas oljepolitik. Syftet är att konsumenterna skall kunna få en jämn ström av olja och medlemsländerna, de producerande länderna skall få en jämn inkomstström. För att göra så beslutar OPEC om att öka och minska produktionen och där med också utbudet på olja vilket påverkar priset på olja.

Valuta, liksom de flesta råvaror prissätts de i USD och en svag dollar gör att priset på olja går upp fast det kanske har gått ner i värde i exempelvis EUR. Investerar du i olja bör du ha koll vilken valutaexponering du har och välja om du vill försöka mildra eller undvika den helt eller ignorera den helt, allt beror på din riskprofil.

Investera i olja?

Om du har bestämt dig för att investera i olja finns det egentligen två olika investeringsformer:
1) Investera i råvaran
2) Investera i bolag som utvinner olja eller äger oljefyndigheter

Investera i råvaran olja

Investera i olja som råvara gör du lättast genom att antingen köpa en CFD eller ett certifikat som följer råvaras pris. Det kan vara för- och nackdelarna med att investera i olja genom en CFD eller ETF:er.

ETF:er kan innehålla flera olika oljor eller tillgångar och hur koncentrerat du vill investera i olja kan du själv bestämma. ETF:er kan på så vis vara ett bra sätt att diversifiera när du investerar i olja. ETF:er hittar du hos din vanliga mäklare eller hos en CFD:mäklare.

Beskattningsaspekten, när du investerar i olja genom en börshandlad fond kan du lättare bestämma hur du vill beskatta en eventuell vinst, då du kan investera i en kapitalförsäkring eller i en ISK. Med en CFD kan du inte välja hur du skall beskatta en vinst utan det kan du bara göra som vinst av kapital, som gengäld är en förlust fullt avdragsgill vilket den inte är i en ISK eller i en kapitalförsäkring.

Belåning, när du investerar i olja genom en CFD kan du oftast få betydligt mer belåning än vad du kan få när du investerar i en ETF.

Längre handelstider, att handla olja genom en CFD kan du ofta handla olja dygnet runt medan en investering i olja genom en ETF kan du bara handla under börsens normala öppettider.

Avgifter, att hitta vilken avgift du betalar är oftast krångligare när du investerar i olja genom en ETF, det finns många olika produkter och belåningsgrader och man måste ofta läsa igenom prospekten för att finna dess fulla avgifter. Hos en CFD-leverantör där du investerar i råvaran i sig så finns det bara en produkt och den avgiften är oftast rätt lätt att hitta eller få reda på genom att fråga dom rakt ut på deras info-mail eller chatt.

Löptiden är inte unison för ETF:er utan kan löpa ut vid olika tillfällen. Vill du investera i olja under längre perioder gäller det att hitta ett öppet kontrakt som inte avslutas förutom när du själv önskar det. CFD:er har ofta flera kontrakt, de med en löptid som är bestämd och en med oändlig löptid. Det är oftast billigare att investera i de med en löptid av olika anledningar men de flesta CFD-leverantörer har en tjänst där de flyttar över investeringen till nästa löptid tills du själv väljer att avsluta din investering i olja.

Kapitalbindningen, vill du handla i olja och försöka utnyttja de kortare prissvängningarna binder du minst kapital när du handlar via CFD:er och du slipper också minimi-courtage eftersom CFD-mäklare oftast bara tar ut en spread vilket blir mer fördelaktigt om du handlar med mindre kapital.

Investera i oljebolag

Investera i oljebolag som utvinner eller äger oljefyndigheter innebär mer analys men kanske också högre risk än att investera direkt i en råvara. Detta för att det finns så många fler rörliga delar i en investering i ett bolag jämfört med att investera i olja som råvara. Nedan går vi igenom några aspekter att tänka på vid investering i ett bolag som är beroende av en råvara.

Operationell hävstång

Operationell hävstång är troligen en av anledningarna till att folk investerar i ett råvarutungt bolag, det gör att du kan få en hög utväxling om oljepriset går åt det hållet du vill men det kan också öka dina förluster om oljan går åt ett håll du inte önskar.

Förenklat man kan säga att ett oljeföretag består av intäkter samt fasta och rörliga kostnader, de rörliga kostnaderna beror på hur mycket olja företaget utvinner och ökar/minskar i takt med det, de fasta är var de är oavsett hur mycket man utvinner. Ökar man produktionen ökar intäkterna men också de rörliga kostnaderna. Ökar priset på oljan men produktionen är den samma ökar bara omsättningen men inte kostnaderna alltså får det ett väldigt stort genomslag för vinsten. Tyvärr funkar det också åt andra hållet. Sjunker priset på olja påverkas inte kostnaderna alls i ett oljeföretag men omsättningen och därför vinsten sjunker än mer än vad priset på olja gör.

Vinsten i oljebolag kan också slå väldigt mycket procentuellt om de är väldigt nära gränsen för att täcka sina fasta kostnader och är därför också en viktig aspekt att ha koll på.

Fyndigheter

Ett oljebolag bedriver inte bara utvinning av olja utan de söker också efter nya oljekällor. Hittar dom en ny källa påverkar det företagets intjäningsförmåga i framtiden och kan påverka bolagsvärdet markant, därför är det ofta intensiv nyhetsrapportering kring provborrningar och liknande för att se om ett bolag har hittat nya fyndigheter eller inte. ”Borrar dom torrt” har bolaget lagt kostnader för att leta utan att hitta någon olja och det kan i sin tur påverka bolagsvärdet.

I vissa fall vill det sig så illa att fyndigheterna man har hittat och kommunicerat, efter mer noggrann undersökning innehåller en mindre mängd olja än man tidigare trott och i sin tur påverkar det bolaget negativt.

Bolagsspecifika händelser

Som vid alla aktieinvesteringar finns det bolagsspecifika händelser som kan påverka priset på en aktie, en risk eller möjlighet som inte finns när man köper den underliggande råvaran. En VD kan vara dålig och påverka bolaget negativt eller vara väldigt bra och därför påverka bolaget positivt.

Vill du blanka olja?

Tror du att oljepriset skall gå ner så du vill blanka olja? Då har man liksom vid en investering i olja som man tror skall gå upp, två möjligheter:
– Blanka olja via CFD:er eller ETF:er
– Blanka oljebolag

Risker och möjligheter är de samma som om man skulle investera i olja, men med en stor skillnad, när du satsar i uppgång i något kan värdet på råvaran eller investeringen som sämst gå till noll, och du kan ”bara” förlora 100% av värdet på din investering. Men när du blankar olja eller en annan tillgång, aktie eller råvara har du inget tak på hur mycket du kan förlora. En råvara eller aktie kan i teorin gå upp hur mycket som helst och då kan du som blankar förlora hur mycket som helst. Därför är det viktigt att tänka på din risk och sätta tydliga gränser för hur mycket man kan tänka sig att förlora.

En stor skillnad när du väljer CFD eller ETF när du skall blanka är beskattningsvalmöjligheten. Skall du blanka ett oljebolag eller aktie kan du inte göra det i en ISK eller kapitalförsäkring, vissa mäklare tillåter det ibland för vissa kunder under en dag, men detta är i gråzonen om det är tillåtet eller inte. En vinst på en blankning av ett oljebolag måste beskattas som vinst av kapital om du inte lyckas hitta en ETF som har en negativ korrelation med just det specifika bolaget du vill blanka.
Antalet aktier du har möjlighet att blanka är ofta större hos en CFD leverantör än hos en vanlig mäklare och proceduren för att blanka ett bolag är oftast betydligt smidigare hos en CFD-leverantör.

Skall du blanka olja som råvara blir dina valmöjligheter för beskattning större. Det finns flera ETF:er som går att handla i ISK eller kapitalförsäkring som har en negativ korrelation med priset på olja. Och som då kommer gå upp i värde och priset på olja går ner. Annars är för och nackdelarna de samma som i avsnittet ovan där vi gick igenom för och nackdelar med att investera i olja genom ETF:er eller CFD:er.och nackdelar med att investera i olja genom ETF:er eller CFD:er.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here