DELA

Vill du investera i guld? Är du en riktig domedagsprofet och vill äga guld den dagen apokalypsen äger rum finns det ingen som slår fysiskt guld, det du dock skall ställa dig frågande till, hur respekteras äganderätten vid en eventuell domedag eller krig och vad är ädelmetaller och andra monetära tillgångar värt då? Köpa en plats på en livbåt när Titanic sjönk var nog inte det lättaste oavsett hur mycket pengar du hade. Fysiskt guld kommer vara överlägset när det blir en ”domedag light” om exempelvis finansiella systemet kollapsar eller något liknande och inga icke-fysiska tillgångar är osäkra. Men du betalar ett högt pris för den tryggheten. I denna artikel kommer vi gå igenom olika sätt som du kan investera i guld.

Vill du ha flera olika beskattningsmöjligheter är ETF:er rätt för dig och även i vissa fall om du vill äga under en längre period, men avgifterna och produkterna kan vara snåriga.

Vill du investera i guld eller andra ädelmetaller under korta till medellånga perioder med låg kapitalbindning är CFD:er den produkt som passar dig bäst.

Läs genomgången nedan för att skapa dig en bättre förståelse för om investeringar i guld och andra ädelmetaller är något för dig och vilken investering form som du tror kommer passa dig bäst.

Hur kan man investera Guld?

Vi kommer gå igenom följande tillvägagångssätt:

  • Köpa fysiskt guld som investering
  • Investera i guld genom börshandlade fonder så kallade ETF:er
  • Investera i guld genom CFD:er

Inledning

Guldpriset eller det så kallade spot-priset sätts på en världsmarknad och oftast i amerikanska dollar i viktenheten ounce (31,1 gram)

I grund och botten är guld lika mycket värt oavsett var det är utvunnet. När vi pratar guld är det viktigt reda ut begreppet karat så vi jämför rätt produkter och investeringar med varandra, så om en fysisk produkt innehåller 24 karat måste man jämföra med en annan som innehåller 24 karat. Karat anger renheten i guld och kan max vara 24 karat, köper du fysiskt guld som är 18 karat är endast 18/24=75% av den totala vikten i produkten rent guld. Karat avrundas aldrig uppåt förutom om det är 24 karat då man accepterar en renhet av 999/1000 alltså 99,9% renhet.

Alla guldprodukter, från fysiskt till CFD är förankrade i världsmarknadspriset men vad du betalar som köpare och investerare eller får som säljare beror på den så kallade ”spreaden”. Spreaden är skillnaden mellan köp och säljpriset och ju större avståndet är mellan köp- och säljpriset, ju högre är din avgift för att kunna handla. Spreadar varierar beroende på produkt och är generellt sett oftast högre/sämre för fysiskt guld och lägst för icke-fysiskt guld, spreadar är också generellt högre/sämre om du köper en liten mängd guld mot om du köper en större mängd guld. Spreaden blir viktigare för de med en kortare tidshorisont, alltså om du vill spekulera i guld, men är ändå en transaktionsavgift du som vill investera i guld också bör vara uppmärksam på och utvärdera som en parameter.

Billigaste och snabbaste sättet att investera i guld är att inte göra det i fysisk form, och minst kapital krävs för CFD:er. Nedan kan du läsa mer detaljerat om för och nackdelarna med varje investeringssätt och vad som du tror passar just dig bäst.

Investera i Fysiskt guld

Investerar du och köper du fysiskt guld måste du förvara det själv, eller låta någon annan göra det. Förvara det själv är billigast men medför också vissa risker, låter du någon annan göra det är oftast den lagringen mer säker än den du kan göra själv men också dyrare. Nedan går vi igenom förutsättningar och fördelar och nackdelar.

Fördelar med att investera i Fysiskt guld

Äganderätten, vem som äger guldet råder det inga tvivel om. Har du guldet i din hand samt ett bevis på att du har köpt guldet i form av ett kvitto eller liknande är det extremt svårt för någon att påstå att guldet inte är ditt.

Roligt/vackert, många tycker det är trevligt att ha guld hemma så du kan kolla på din investering och se att den faktiskt finns där.

Nackdelar med att investera i Fysiskt guld

Höga transaktionsavgifter, skall du köpa fysiskt guld är det inte ovanligt att spreaden är 10%, det betyder att om du går till en guldhandlare, köper en tacka men väl utanför butiken ångrar du dig och vill sälja tillbaka den får du 10% mindre. Det betyder att guldpriset måste stiga med 10% bara för att du skall få tillbaka dina pengar, allt annat lika.

Transport, kan/vågar du inte hämta guldet själv blir ofta transportkostnaden något att räkna med eftersom ett sådant postpaket bör försäkras. Problematiken blir den samma när guldet skall säljas.

Förvaring hemma, vissa hemförsäkringar täcker stöld av investeringsguld om det stjäls i hemmet, men då måste du oftast justera upp försäkringsvärdet och det ökar också din premie på försäkringen. Vissa försäkringar täcker inte större mängder guld eftersom guld är i gränslandet mellan kontanter och lösöre, alltså där detta en väldigt viktig aspekt att undersöka före ett köp.

Personlig säkerhetsaspekt, att ha guld hemma eller andra investeringsmetaller är också en personlig säkerhetsfråga då det kan inbjuda till brottslighet.

Förvaring i bankfack, vilka regler som gäller för förvaring i bankfack kan variera från bank till bank, men några saker bör man ha i beaktan utöver priset på bankfacket:

    • Hur mycket är innehållet i bankfacket försäkrat till? Det finns ofta en övre gräns, ha koll på den gränsen före du förvarar guld i ett bankfack.
    • Får du ha guld i bankfack? Hos vissa banker får man inte ha kontanter i sitt bankfack och köper du investeringsguld i form av mynt är de ofta utgivna av en stat och därför i lagens mening en giltig betalningsform vilket gör att investeringsguld i vissa fall ligger i gråzonen för om man får förvara det i ett bankfack eller inte.

Kolla upp det just hos din bank.

Förvaring hos tredje part hos någon som är specialiserad på att förvara just ädelmetaller. Det är självklart inte gratis och betalas oftast årsvis och påverkar därför avkastningen, i gengäld är guldet oftast helt försäkrat och transporten kan ofta vara gratis eller billigare. Däremot är inte äganderätten lika glasklar som vid förvaring hemma och vid händelse av extremevent som krig är det svårare att få tillgång till sitt guld.

Svårt att sälja delar av ett mynt eller tacka, därför kan det vara bra att köpet är uppdelat i flera mindre enheter om du vill ha möjligheten att sälja av delar och inte hela innehavet, detta kan dock påverka dina kostnader för köpet till det högre. Förvaras guldet hos tredjepart kan det ibland förenkla försäljning av delar av sitt innehav då dom ibland kan vara behjälpliga med lösningar.

Skatt, eventuell vinst skall beskattas som kapital och tas upp själv upp i deklarationen. Vinsten beskattas som vilken kapitalvinst som helst, där du beskattas på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris samt eventuella omkostnader. Det är dock inte glasklart hur du beskattar eventuellt vinst eller hur du får göra avdrag gör en förlust när det kommer till köp av guld. Är det guld som du köper i rent investeringssyfte är den första vinstkronan beskattningsskyldig, är det något du köper som ”personlig tillgång” får du göra ett grundavdrag på 50.000 kronor. Definitionen av ”personlig tillgång” är enligt skatteverket följande: ” Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål”.

Viktigt att tänka på innan du köper fysiskt guld?

Om du bestämmer dig för att köpa fysiskt guld kommer du märka att det inte bara är att kolla vikt och pris. Priset varierar beroende på om det är cirkulerat eller inte, vem som gett ut myntet eller gjutit tackan.

Cirkulerade mynt/tackor är oftast billigare än nyproducerade/ny gjutna eftersom cirkulerade produkter kan ha skönhetsfel på sig så som repor och sannolikheten för kvalitet/äkthet kan ha minskat marginellt då den varit i ”andra händer”.

Utgivaren har betydelse, i Sverige är Bolidens guldtackor av emotionella skäl lite högre prissatta, andra utgivare som de stora bankerna UBS och Credit Suisse är högre prissatta pga deras varumärke och rykte som bank. Kolla man på mynt som är utgivna av centralbanker/länder kan de ha ett högre värde för risken med dom anses lägre, exempelvis amerikanska mynt brukar vara dyrare än ett mynt som inte är utgivet av ett land utan bara skapat för att vara ”snyggt”.

Är det moms på investeringsguld?

Investeringsguld är undantaget mervärdersskatt i Sverige, det är alltså ingen moms på investeringsguld i Sverige och i vissa fall när du beställer mynt/tackor utomlands och får det skickat till dig kan transportören felaktigt belägga dig med en momsbetalning då gäller det att klaga så du slipper det.

Investera i guld genom värdepapper/ETF:er

Detta är ett av det vanligaste sättet att investera i guld och andra ädelmetaller. ETF står för Exchange Traded Funds, på svenska ofta kallat ”börhandlad fond” och kan ha olika underliggande tillgångar. ETF är som en fond, men tillskillnad från en fond så kan du handla den som en aktie. ETF:er har en utgivare som oftast också garanterar likviditet så du kan köpa och sälja när du vill under börsens normala öppettider.

Dessa kontrakt rör sig efter hur priset på guld rör sig, men du kan ofta välja utväxlingen på rörelsen. Det är vanligt att du ser en produkt börjar med namnet ”Bull” eller ”Bear” som symboliserar åt vilket håll du vill satsa. Vill du satsa i att guld går upp i värde köper du ”Bull” vill du satsa i nedgång köper du ”Bear”.

Det är inte omöjligt att en produkt heter ”Guld Bull X5”. Bryter vi ner detta i beståndsdelar betyder det följande:

  • Guld: underliggande metall
  • Bull: att du satsar på uppgång, går guldet upp i värde går din investering upp i värde går guldet ner i värde går din investering ner i värde.
  • X5: hävstången på din produkt, i detta fall 5 gånger (där av ”X” som symboliserar multiplicerat) det betyder att går guld upp med 1% i värde skall din produkt gå upp med 5% i värde. Och om går guld ner med 1% i pris går din produkt ner med 5% i värde. Tyvärr är sällan rörelsen så perfekt pga avgifter.

Alla ETF:er handlas inte heller i samma valuta eller kanske inte i den valuta som används i det landet du bor vilket gör att man måste ha tungan rätt i mun när man utvärderar hur dom går. Guld liksom nästan alla andra råvaror prissätts i USD, det betyder att om guld går upp med 10% men USD försvagas mot Svenska Kronan med 2,5% kommer din ETF i kronor ”bara” gå upp med 7,5%. Detta funkar givetvis åt båda hållen och valutan kan vara både till din för- och nackdel.

Fördelar med att investera i guld genom börshandlade fonder-ETF:er

Enkelt och smidigt, det är troligt att du som potentiell guldinvesterare redan har en aktiedepå hos en mäklare och där kan du köpa och sälja dessa produkter så din extra administrativa börda blir lägre än andra exempel, givet att du redan har en aktiedepå.

Skattemässigt kan du investera i guld genom ETF:er både i ISK och kapitalförsäkring eller i en vanlig aktiedepå det gör att din skattskyldighet går när du investerar i guld fysiskt eller CFD:er.

Förvaringen blir inte ett problem, det är utgivaren av ETF:en som står för problemen med ett eventuellt guldinnehav.

Spreadarna är lägre än om du köper fysiskt guld

Nackdelar med att investera i guld genom börshandlade fonder-ETF:er

Äganderätten? I exemplet med guld ovan där du äger guldet fysiskt och förvarar det hemma råder det lite tvivel om äganderätten, i fallet med ETF:er så kan utställaren ge dig rätten till att få prisrörelsen i guld, om utställaren har backat detta genom att köpa guld vet du inte. Idag vet vi att det finns guld och andra ädelmetallsprodukter utställda till ett värde som är många gånger större än den totala mängd guld och andra ädelmetaller som vi vet finns. Om alla kunder till dessa produkter kräver guld vid samma tillfälle är det oundvikligen någon som sitter på ”Svarte-Petter”. Det betyder att utställaren kan ha lovat dig en viss summa i guld men kan inte backa den, går då utställaren i konkurs kan det var så att denne inte ha tillräckligt med säkerhet för att ge tillbaka det du är lovad.

Vad är avgiften på en ETF? Vad denna produkt kostar dig är inte alltid så lätt att ta reda på, det är vanligt att du betalar en förvaltningsavgift för att köpa en ETF. Den syns oftast inte speciellt tydligt men försämrar din avkastning oftast med flera procent per år. När en utfärdare ställer ut och skapar en ETF skall det alltid finnas ett prospekt, där framgår alla avgifter som tillkommer. Tyvärr finns det inget transparent sätt att få reda på vad det kostar dig att äga en ETF men det gäller att kavla upp armarna och kolla igenom prospekten på de ETF:er man tycker är aktuella och jämföra dom mot varandra och se vad som blir mest fördelaktigt för dig.

Tiden, många börshandlare fonder har en bortre tidshorisont, när detta tillfälle kommer likvideras din position och från och med då har du inte längre någon exponering mot guld. Det är alltså viktigt att hålla koll på slutdatumet om man vill ha exponering efter det datumet och då köpa en ny börhandlad fond.

Valuta, som vi beskrev i det inledande stycket om ETF:er gäller det att hålla tungan rätt i mun när det kommer till vilken valutaexponering man har. Köper det en produkt som prissätts i USD har du utöver din exponering mot guld även en exponering mot Amerikanska Dollarn, denna exponering är kanske inte alltid önskvärd.

Investera i guld genom CFD:er

CFD:er står för “Contract For Difference” och betyder fritt översatt ”kontrakt för skillnaden”. Det är en hävstångsprodukt där du som investerar i guld avvarar mindre kapital än du har exponering mot. Du kan även välja riktning på din position och satsa i både upp och nedgång på guld eller andra råvaror.

Fördelar med att investera i guld genom CFD:er

Enkelt och smidigt, har du inte redan ett konto hos en CFD-leverantör går det snabbt att sätta upp ett. Du kan nästan alltid investera i guld redan efter fem minuter

Förvaring, blir inte ett problem då du inte äger något fysiskt guld, det är din CFD-leverantör som står för problematiken med att äga eller förankra den underliggande råvaran.

Utökade handels tider, köper du guld via ETF:er kan du vanligen bara köpa och sälja guld under börsens normala öppettider, hos en CFD-leverantör kan du ofta köpa och sälja dygnet runt under vardagar.

Kapitaleffektivt, bestämmer du dig för att köpa guld för 10.000 kronor behöver du oftast inte avsätta hela summan utan endast en del av summan, ibland så lågt som 1/100-del av ditt köp. I fallet med en investering i guld på 10.000kr avsätter du alltså bara 100 kronor.

Valutan, är du orolig för din implicita exponering i USD när du satsar i guld är det för det mesta lätt och smidigt att ta en motsatt position i USD hos din CFD-leverantör vilket gör att du kan låsa in din framtida vinst och förlust i den valuta du vill, exempelvis svenska kronor.

Transaktionskostnad, spreadarna på CFD:er är betydligt lägre än om du köper fysiskt guld vilket gör att din transaktionskostnad blir lägre så din investering i guld bär snabbare frukt än vid köp av fysiskt guld.

Ingen bortre tidshorisont, CFD:er är ett öppet kontrakt så det finns ingen bortre tidshorisont till skillnad mot en ETF/börshandlad fond, så du kommer behålla din exponering tills du aktivt väljer att avsluta den.

Nackdelar med att investera i guld genom CFD:er

Ränta, när du köper en CFD avsätter du inte hela din investerade summa, det gör att du indirekt tar ett lån på resterande summa, denna är vanligen en marginal plus LIBOR eller STIBOR (som är olika länders referensränta och baseras på räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder mellan varandra). I skrivande stund blir den totala räntan på årsbasis hos exempelvis IG Markets ca 2%, det gör att om du har tänkt att investera under en lång tid och ändå inte behöver de pengar du ”slipper” deponera när du investerar i en CFD kommer detta påverka din avkastning negativt. Där får man själv avgöra om man tycker det är värt att inte avvara alla pengar till sin investering mot att betala en ränta.

Skatt, i Sverige beskattas vinsten på en CFD som vinst på kapital och du har ingen möjlighet att välja att ha investeringen i en ISK eller kapitalförsäkring. Gör du en förlust är den givetvis avdragsgill. Många leverantörer rapporterar det automatiskt till Skatteverket och medför därför inget extra jobb för dig.

Hävstång, funkar åt båda hållen och det gäller att ha tungan rätt i mun och förstå vilken exponering man har och inte låta sig luras av att man inte sätter av summan för hela investeringen i guld.

Vill du läsa mer om råvaruinvesteringar klicka på länken nedan:

Investera i Råvaror

DELA
Föregående artikelNaturgas
Nästa artikelInvestera i Platina

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here